Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

дипломная работа

Розділ 1 Міжнародна доктрина визначення поняття інвестиційних фондів як фінансових посередників.

Делись добром ;)