logo
Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

Розділ 1 Міжнародна доктрина визначення поняття інвестиційних фондів як фінансових посередників.