logo
Методичка по магістерським роботам

Система пенсійного забезпечення в Україні

Визначити економічний зміст, необхідність та склад системи пенсійного забезпечення. Дослідити еволюцію розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні та зробити порівняльний аналіз із зарубіжними системами. Проаналізувати недоліки та достоїнства існуючої системи пенсійного забезпечення в Україні. Здійснити аналіз фінансового стану системи пенсійного забезпечення в Україні (на прикладі діяльності відділення Пенсійного фонду). Визначити основні етапи пенсійної реформи та спрогнозувати можливі наслідки їхнього впровадження. Надати практично-орієнтовані рекомендації щодо вдосконалення системи пенсійного забезпечення в Україні.