logo
1-60

52.Динаміка кредитних взаємовідносин між підприємствами та банками

Організація кредитних взаємовідносин КБ з клієнтами визначається багатьма факторами, включаючи стратегію і тактику банка, кваліфікацію банківських працівників, розмір статутного капіталу і власних коштів тощо. Процес кредитування складається з ряду етапів, кожний з яких окремо забезпечує вирішення конкретних задач, а в сукупності вони направлені на досягнення мети банківського кредитування – отримання банківського прибутку.

Кредитна політика дозволяє з’ясувати підходи конкретного банку щодо організації та регулювання кредитного процесу. Під організацією кредитного процесу розуміють техніку та технологію кредитування.

Методи кредитування визначають низку технічних елементів кредитного процесу, а саме: форму позичкового рахунку, порядок регулювання кредитної заборгованості, способи контролю за цільовими використанням запозичених коштів і своєчасним їх поверненням.

Таким чином, метод кредитування визначає спосіб видачі та погашення кредиту.

В сучасних умовах КБ переважно використовують метод індивідуального підходу до клієнта при видачі кожної окремої позики, а метод відкриття кредитної лінії практикують із позичальниками, які мають високий кредитний пейтинг.

Кредитування здійснюється в межах параметрів, визначених політикою банку. Вони охоплюють:

Банки не можуть видавати кредити на