logo
Finansi_kniga

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Джерела доходів

Напрями видатків

1. Внески підприємств у розмірі 2,9% від фактичних витрат на оплату праці.

1. Виплати допомог:

- за тимчасовою непрацездатністю;

- за вагітністю і пологами;

- на дітей;

- на поховання;

- інші видатки.

2.Страхові платежі громадян у розмірах:

- 0,5% від сукупного оподатковуваного доходу, що не перевищує прожитковий мінімум;

- 1% від оподатковуваного доходу, що перевищує прожитковий мінімум.

2. Витрати на санаторно-курортне лікування і відпочинок, надання дієтичного харчування.

3. Утримання санаторіїв-профілакторіїв.

3. Надходження плати за путівки на санаторно-курортне лікування, відпочинок і дієтичне харчування.

4. Позашкільне обслуговування дітей.

4. Надходження від комерційної діяльності підприємств і організацій профспілок

5. Витрати на забезпечення поточної діяльності Фонду та утримання органів управління.

Рис. 39. Механізм формування та використання Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

Контроль за правильністю нарахування, своєчасністю і повнотою перерахування та надходження платежів до Фонду, а також за цільовим витрачанням коштів здійснюють страхувальники, профспілкові організації та органи Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Управління Фондом здійснюється на паритетних засадах державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців.

Фонд соціального страхування на випадок безробіття є самостійною фінансовою системою, яка має сприяти забезпеченню ефективної зайнятості, створенню нових робочих місць, надавати матеріальну допомогу та соціальні послуги на випадок безробіття (рис. 40).

Розмір страхових внесків щорічно за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється Верховною Радою України.

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття створюється на державному та місцевому рівнях.